Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Blockchain, kẻ thù mới của DDoS

25

Những đổi mới về công nghệ, đặc biệt là công nghệ blockchain, đang xuất hiện trong mọi lĩnh vực, từ bất động sản cho đến lưu trữ dữ liệu. Nếu ứng dụng thành thạo trong các lĩnh vực này, blockchain chắc chắn sẽ làm thay đổi bộ mặt của ngành công nghệ thông tin.

Đặc biệt, theo Inc.com, công nghệ Blockchain có thể được sử dụng để chấm dứt các cuộc tấn công DDoS (Distributed Denial of Service). DDoS là kiểu tấn công làm cho các trang web, dịch vụ trực tuyến, trở nên bị quá tải. Khi đó, người dùng sẽ gặp khó khăn, hay thậm chí không thể truy cập vào các trang web, dịch vụ này.

Các hệ thống sử dụng máy chủ tập trung như hiện tại rất dễ nhận được một lượng lớn thông tin spam dẫn đến tình trạng DDoS. Tuy nhiên, bản chất của các cuộc tấn công DDoS là làm cho băng thông đòi hỏi hệ thống một lượng lớn dữ liệu để xử lý. Nhưng lượng dữ liệu này cực lớn gần như không thể đáp ứng được.

Ngược lại, nền tảng phân tán cho phép các user thuê băng thông, sau đó gộp tất cả lại để xử lý dữ liệu một cách trơn tru hơn, không bị quá tải và giảm đáng kể nguy cơ DDoS tấn công.

Inc.com cho biết:

“Bằng cách sử dụng Blockchain, Gladius dựa trên Maryland đang tạo ra một hệ thống cho phép mọi người thuê băng thông đang không được sử dụng của họ nhằm làm giảm thiểu các cuộc tấn công DDoS.”

Trong tương lai, blockchain sẽ sớm được ứng dụng vào hầu hết mọi lĩnh vực

Nền tảng phân tán cung cấp một hệ thống có thể dễ dàng gộp băng thông được truy cập và sử dụng theo các cách tối ưu hơn nhiều so với các mô hình tập trung máy chủ đơn có băng thông bị giới hạn.

Video đề xuất: Tăng trưởng lớn lên đến 300%, các loại tiền điện tử có nên cần sớm được công nhận.

Leave A Reply