Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Đánh giá Quantstamp – Phương thức bảo mật cho hợp đồng thông minh (Smart Contract)

55

Quantstamp là gì ?

Quantstamp là nền tảng kiểm tra và kiểm soát hợp đồng thông minh đầu tiên được phân quyền. Quanstamp đang mở rộng Ethereum với công nghệ off-chain đảm bảo an toàn cho hợp đồng thông minh. Nhóm của Quanstamp được tạo thành từ các chuyên gia về kiểm thử phần mềm

Giao thức Quantstamp là một hệ thống có khả năng mở rộng và hiệu quả để kiểm tra tất cả các dự án hợp đồng thông minh trên Ethereum. Giao thức bao gồm hai phần :

  • Hệ thống xác minh phần mềm tự động kiểm tra các chương trình Solidity. Hệ thống sẽ có thể bắt kịp Các cuộc tấn công tinh vi theo thời gian.
  • Một hệ thống trả tiền tự động trả tiền thưởng cho người tham gia tìm kiếm lỗi phá vỡ hợp đồng thông minh. Mục đích của hệ thống này là thu hẹp khoảng cách trong khi di chuyển theo hướng mục tiêu của một mạng các nút xác minh phần mềm tự động.

Mỗi người tham gia sẽ sử dụng Giao thức Định lượng Quantstamp (QSP) Thẻ để thanh toán hoặc nhận thanh toán cho các dịch vụ xác minh Dưới đây là các loại người tham gia .

  • Người đóng góp là chuyên gia bảo mật đóng góp phần mềm để xác minh các chương trình Solidity và được thưởng bằng thẻ QSP. Tất cả các mã đóng góp sẽ là mã nguồn mở để cộng đồng có thể tin tưởng vào hiệu quả của nó.
  • Người kiểm tra sẽ nhận được thẻ QSP để chạy phần mềm xác minh bằng mã hợp đồng thông minh. Người kiểm tra chỉ cần Để đóng góp tài nguyên máy tính và không cần chuyên môn an ninh.
  • Finders lỗi sẽ nhận được thẻ QSP như một khoản tiền thưởng cho việc tìm kiếm lỗi phá vỡ hợp đồng thông minh.
  • Người tạo Hợp đồng sẽ thanh toán các dấu hiệu QSP để nhận được hợp đồng thông minh của họ. Hợp đồng thông minh tăng lên, chúng tôi mong đợi nhu cầu từ Người sáng tạo hợp đồng thông minh sẽ phát triển nhanh chóng.
  • Người dùng hợp đồng sẽ có quyền truy cập vào các kết quả của kiểm toán an ninh hợp đồng thông minh.

-> Trang chủ website : https://quantstamp.com/

-> Whitepaper của dự án : https://docsend.com/view/7siev4f

Các tính năng chính của Quantstamp

Lộ trình phát triển của Quanstamp

Các giai đoạn phát triên Quanstamp
Các giai đoạn phát triên Quanstamp

Đội nhóm phát triển của Quanstamp

đội ngũ phát triển quanstamp

Leave A Reply