Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

MAS cho biết cần thêm hai năm nữa để biết rõ lợi ích của dự án Blockchain – CryptoVN

6

Ông Sopnendu Mohanty là giám đốc công ty tài chính ngân hàng Ban Loan Tệ Singapore – Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã cho biết rằng sẽ cần đến 2 năm để Ngân Hàng Trung Ương nhìn thấy được xác định rõ nét của các ready Blockchain being currently khai. Ông phát biểu trên CNBC vào ngày 12 tháng 2.

MAS dự báo các dự án Blockchain trong tương lai

Trong một cuộc họp chính phủ về dự án Ubin và thị trường tiền điện nói chung, Ông Mohanty đã mô tả về công nghệ Blockchain là một trong những công nghệ cao nhất.

"Tôi nghĩ rằng càn phải có 2 năm để hoàn thành cơ sở hạ tầng cho các Blockchain dự án, cũng như cần có thời gian để chuẩn bị các tiện ích nghi vấn cho việc kết nối dữ liệu, lưu trữ thông tin … Cho đến khi các dự án Blockchain trên nhiều lĩnh vực và nghề nghiệp được hoàn thiện và đi vào bộ phận hoạt động, thì sẽ thấy những khác biệt rõ rệt ".

Singapore vẫn là quốc gia đầu tiên của Châu Á về quan hệ và tích cực tiền điện tử và các dự án Blockchain đầy tham vọng, b t accept the other languages ​​on the world and the current variables on the current of the market.

Trước đó, vào ngày 6 tháng 2, MAS đã xác định là một nghiên cứu tiền lương tử và những rủi ro rủi ro, nhưng sau đó đã đưa ra kết luận "Không có một ro ro rủi ro quá đáng, không có một lý do nào đó đủ mạnh để cấm lệnh cấm"

Về những biến động gần this of the capital of the market, ông Mohanty đã cảnh báo các hoạt động đầu cơ quá mức có thể dẫn đến mất cân bằng trong hệ thống và tác động tiêu cực đến một mở rộng tương lai của điện tử tiền trên toàn thế giới

Theo Cointelegraph

Các bài viết MAS cho biết cần thêm hai năm nữa để xác định những lợi ích của dự án Blockchain xuất hiện đầu tiên vào Tiền Điện Tử

Leave A Reply