Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ lập hồ sơ 9 ứng dụng sáng chế từ Blockchain

26

Mới đây, văn phòng Bản quyền và Thương hiệu Hoa KỲ (USPTO) đã công bố 9 ứng dụng sáng chế từ công nghệ Blockchain được lưu trữ bởi ngân hàng trung ương Hoa Kỳ. Những bằng sáng chế liên quan đến quá trình thực hiện và giải quyết các giao dịch trong hệ thống này đã được lưu trữ vào hồ sơ vào ngày 22 tháng 2 năm 2017. Tính đến hiện giờ, đã có tổng cộng 30 ứng dụng sáng chế tương tự được công nhận theo cách này.

Đa phần trong số những bằng sáng chế này chủ yếu nhắm đến toàn bộ thị trường cryptocurrency và quy trình thanh toán. Ngoài ra, việc chuyển đổi thời gian thực, xác nhận giao dịch, phát hiện rủi ro và lưu trữ trực tuyến, ngoại tuyến cũng là những phân mảng liên quan đến các bằng sáng chế này.

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG HOA KỲ CỘNG TÁC VỚI MICROSOFT

Vào tháng 9 năm ngoái, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã cộng tác cùng Microsoft trong một dự án hướng đến việc phát triển và thử nghiệm các ứng dụng từ công nghệ Blockchain vào lĩnh vực tài chính.

Theo thỏa thuận, ngân hàng sẽ làm việc trực tiếp với Quỹ Microsoft để tạo ra hệ thống Blockchain có thể đẩy nhanh tốc độ giao dịch giữa các bên. Hai bên cũng đã ngụ ý rằng họ đang thử nghiệm xem liệu hệ thống trên có thể hỗ trợ thư tín dụng hay không.

Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy  hai bên đã thành công trong việc phát triển được một nền tảng có thể ứng dụng vào thị trường trong thời điểm này. Dựa trên tốc độ mà ngân hàng trung ương Hoa Kỳ lưu trữ hồ sơ các ứng dụng sáng chế thì có thể thấy rằng họ cũng đang theo đuổi các lĩnh vực tài sản trí tuệ khác liên quan đến Blockchain  và sẽ thực hiện lâu dài.

Theo: Cointelegraph

Leave A Reply