Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Starbucks định hướng phát triển nền tảng bằng Blockchain – CryptoVN

17

Chủ tịch của Starbucks là ông Howard Shultz cho biết máy tính của Starbucks trên khắp thế giới sẽ sử dụng công nghệ Blockchain và tiền điện tử để tạo ra hệ thống thanh toán trong liên minh của hãng. Hơn nữa, ông cũng hy vọng sẽ cung cấp điện năng thành công cho các Starbucks hệ thống trên toàn thế giới.

Starbucks dự kiến ​​nâng cấp hệ thống thanh toán sử dụng công nghệ Blockchain

Ông Howard Shultz cho biết mặc dù rất ưa chuộng công nghệ Blockchain và tiền điện tử nhưng ông hoàn toàn không tin tưởng rằng Bitcoin sẽ không đóng vai trò quan trọng trong kế họach lần này của Starbucks. Ông xác định tiền đồng Bitcoin sẽ không phải là đồng tiền được sử dụng trong thế giới tiền tệ tương lai.

Hơn nữa, ông cũng cho biết Starbucks không hề có ý định phát triển một đồng tiền điện tử hoặc dự án một dự án Blockchain, nhưng ông muốn sử dụng nó để định hướng phát triển trong tương lai.

"Tôi tin rằng, chúng ta sẽ tiến tới tương lai, khi mà công nghệ Blockchain ngày càng phổ biến trong mọi lĩnh vực "

" Tôi tin tưởng rằng Blockchain là công nghệ giá trị cho các công ty theo đuổi, bởi vì chúng ta đang ở vị trí của người sử dụng nên niềm vui cho người sử dụng thông qua nền tảng của nền tảng thanh tra ngày càng thịnh hành "

Theo Coindesk

Các định hướng phát triển nền tảng của Starbucks bằng Blockchain xuất hiện đầu tiên trên Tiền Điện Tử

Leave A Reply