Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Việt Nam chuẩn bị công nhận Bitcoin hợp pháp vào năm 2018

26
Việt Nam chuẩn bị công nhận Bitcoin hợp pháp vào năm 2018

Thủ tướng Việt Nam đã thông qua một kế hoạch và chính thức công nhận bitcoin là một hình thức thanh toán vào năm 2018.

Theo dịch vụ tin tức khu vực VNA , Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Trung ương Việt Nam cũng như Bộ Tài chính và Bộ Công an, xây dựng khung pháp lý về cryptocurrency.

Đánh giá về cách thức chính phủ tiếp cận quá trình, điều này sẽ được hoàn thành vào tháng 8 năm sau. Sau khi kết thúc, người ta hy vọng rằng việc soạn thảo các văn bản pháp luật cần thiết để nhận ra các cryptocurrency trong một khuôn khổ pháp lý sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2018.

Cùng với đó, các quan chức cũng sẽ bắt đầu công việc về một biện pháp xử lý thuế đối với tiền ký quỹ. Theo VNA, người sử dụng cryptocurrency sẽ bị đánh thuế ở Việt Nam, luật sẽ được đưa ra vào tháng 6 năm 2019.

Nếu được chấp thuận, động thái này cho thấy các nhà lãnh đạo ở Việt Nam đang có thay đổi về suy nghĩ khác với năm 2014. Lúc đó, các quan chức và ngân hàng trung ương cảnh báo nhân dân về những mối nguy hiểm khi tham gia thị trường crypocurrency.

Theo Coindesk

Leave A Reply